درباره گروه پیمان

گروه پیمان در سال ۱۳۸۹ پایه ریزی شده که در ابتدا شامل آمیزه ای از فعالیت های مستقل و مشارکتی بین شرکتهای گروه سازمان یافت .

شرکت های موسس گروه, شامل توسعه ساختمانی پیمان،اجرایی پیوند و مشاوران مدیریت تدبیر بوده است که دفتر معاملات و سرمایه گذاری و گروه معماری نیز به آن اضافه شدند .

 گروه مشاوران تدبیر :

گروه مشاوران تدبیر فعالیت سازمانی خود را از سال  ۱۳۷۱  آغاز نموده و بالغ  بر ۱۵۰  شرکت را برنامه ریزی و سازمان دهی کرده است  و از سال ۱۳۸۹ با سازمان دهی شرکت های پیمان _ پیوند_ تدبیر به گروه پیمان رسمیت بخشیدند .

شرکت پیوند :

پیوند یک شرکت اجرایی در حوزه EPC است .پس از فعالیت های نیمه سنتی در سال ۱۳۸۹ سازماندهی مجدد شده و پس از ۱۵ سال فعالیت به گروه پیمان پیوسته است .

گروه معمار مدیر خشت اول :

این گروه متشکل از آتلیه معماری گلچین با  ۱۷  سال سابقه طراحی و مهندسی- خشت اول معماری با تجربه ۲۲ سال   مهندسی و گروه تدبیر با سوابق ۲۷ ساله سازماندهی و مدیریت در سال ۱۳۹۴ شکل گرفت. اولین فعالیت این گروه در  برج باغ درکه و سپس دهکده ویلایی و مجموعه های خدماتی و گردشگری ادامه یافت .                                              

ما و گردشگری :

یک مجموعه تخصصی از کارشناسان با سابقه ،که در زمینه های گردشگری شروع به فعالیت کرده و با سازمان دهی در حال تاسیس و ارائه خدمت می باشد .