فردایی که با تمام تاریخ گذشته بشر تفاوت دارد                                                                                              

اگر نگاهی به تولید داشته باشیم ، در تمام دوران های عشایری ، کشاورزی و صنعتی نیاز های بشر بر مبنای تولیداتی انجام شده که در دو نکته خاص ، یک سیر مشخص را ادامه داده اند . اولاً در ابتدا ، تولید فقط در جهت استفاده تولید کننده و خانواده اش بوده ، در نتیجه تبادل و معامله در آن حداقل نقش را داشته و با گذشت زمان (تبادل) نقش جدی تری در زندگی پیدا کرده است . دوم اینکه اگر به قیمت یک محصول نگاه کنیم ، در ابتدا اساس قیمت به ماده موجود در کالا بسنگی داشته است و اما این روند به مرور تغییر کرده و ارزش ماده مورد استفاده به مرور کمتر شده است . مثلاً خودکاری که در این مرحله در دست من است ، از دو بخش ماده و غیر ماده تشکیل شده که کمتر از یک سوم آن مربوط به ماده (سخت افزار) آن است و بیشتر ارزش آن مربوط به نرم افزار (دانش ساخت ، بازاریابی ، برند و … ) است .                               

نکته خاصی که در ماده وجود دارد ، انحصار مالکیت یا حق استفاده آن است . مثلاً اگر کشاورزی بخشی از آب یک چشمه استفاده می کرد، به این معنی بود که کشاورز دیگر، آن بخش را استفاده نکند یا اگر من صاحب کامل این خودکار هستم ، به این معنی است که کس دیگری صاحب آن نیست .                                                                                                   

در این مفهوم تبادل و تجارت همواره بر مبنای (ماده) بوده و ارزش های دیگر آن جدایی از مبنای ماده سنجیده میشد.      

این مفهوم، رقابت را تعریف و با ارزش میکرده است . ماده همواره یک محدودیت بوده است و تصاحب و انحصار آن هدف نهایی بوده است . اما در تمدن جدیدی که در سال های ابتدای آن قرار داریم ، شرایط جدیدی حاکم است که هرگز در تاریخ بشر سابقه نداشته است . امروز شما میتوانید یک موزیک ، یک فیلم ، یک برنامه کامپیوتری یا حتی کل دانش ساخت یک خودرو را به صورت پالسهای الکترونیکی بخرید ، و پول آن را هم به صورت تعدادی پالس پرداخت کنید.                     

 هیچ ماده ای جابجا نمیشود                                                                                                                          

شما بدون آنکه ماده ای از دست بدهید ، درآمد کسب میکنید . محصول شما قابلیت تکثیر بینهایت را دارد ، بدون آنکه از اصل آن چیزی کاسته شود . مهم نیست که یک موزیک را به ده نفر بفروشید یا هزار یا ده هزار.                                 

در دنیای جدید اگر شما نتیجه یک تحقیق را با دیگران درمیان بگذارید و اطلاعات را با دیگران تبادل کنید ، خود محصول نه تنها کم نمیشود بلکه رشد میکند و با ارزش تر میشود . در این دنیا رقابت در حال کمرنگ شدن است.                       

رقابت هرروز بیش از روز قبل ، موقعیت و ارزش خود را به نفع مشارکت و استراتژی برنده از دست میدهد . و مشارکت همکاری طرفین خواهد بود برای افزایش ارزش دارایی طرفین.                                                                             

در گذشته انحصار و رقابت عامل ارزش افزایی بود و از این پس قدرت مشارکت خلق شده و خواهد شد ، که به طرفین کمک میکند چیزی بیش از آنچه به تنهایی داشته اند به دست بیاورند . اگر در گذشته ۲+۲= ۴ بود با طراحی روش های جدید ممکن است ۲+۲ رقمی بسیار بیشتر باشد. شاید ۷ یا ۱۰ یا ۱۰۰ . در نتیجه هریک از طرفین بسیار بیش از آنچه گذاشته اند ، خواهند یافت.                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    پیمان رحیمی نژاد