درکه

سازه ساختمان بتن آرمه با سقف یوبوت میباشد . این سازه در واقع سیستم دال تخت است که مزیت کم حجم بودن المان های سازه ای به نسبت سازه های بتنی و ایجاد سقف های مسطح و همچنین حذف سطونهای وسط و دهانه های بزرگ، فضای معماری و طراحی مطلوبی ایجاد کرده است .

درضمن به منظور تثبیت خاک و جلوگیری از ترک های موئی ساختمانی و آسیب های احتمالی آب های سطحی در بلند مدت ، از سیستم زهکشی (ژئوتکستایل و ژئوممبران) در زیر بستر فندانسیون استفاده شده است .

چنین اقداماتی تنها در ارزش گذاشتن به مشتریان و ایجاد ساختمانی بهرمند از دانش روز انجام شده است .